Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Förändringar i Vansbro kommun.

Den 15 december byter tågen sina tidtabeller. Då gör även vi det på Dalatrafik. Vi gör en del justeringar i samband med tidtabellskiftet. När det är en ny tidtabell bör du som reser med oss kontrollera dina avgångstider lite extra noga.

Hållplatser
Västra handelsområdet är en ny hållplats på linje 318 och 380.
Vansbro reningsverket på linje 382 har dragits in

Direktbusstrafiken
Alla turer på linje 121 tidsjusteras mellan Dala-Järnä och Vansbro

Landsbygdstrafiken:
På både linje 318 och 380 har en del  ändringar gjorts av tider, turer och linjesträckningar.