Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Förändringar i Orsa kommun.

Den 15 december byter tågen sina tidtabeller. Då gör även vi det på Dalatrafik. Vi gör en del justeringar i samband med tidtabellskiftet. När det är en ny tidtabell bör du som reser med oss kontrollera dina avgångstider lite extra noga.

Hållplatser
Hållplatsen Trunna byter namn till Prinsvägen.

Hållplatserna  Brafvägen, ”Hansjövägen Sandhed och ”Gamla Plantskolan” i riktning mot Orsa tas bort.

Direktbusstrafiken
Linje 104 – samtliga turer har fått justerade tider.

Landsbygdstrafiken:
Linje 342 är inte anropsstyrd under vintersäsongen.

Linje 344 har fått tidsjusteringar och körvägsförändringar.

Linje 345 Trafiken mellan Orsa och Edsbyn får ändrade gångdagar i anslutning till storhelger.  Fredagsturen från Edsbyn är senarelagd för anslutning från Bollnäs.