Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Förändringarna i Mora kommun:

Den 15 december byter tågen sina tidtabeller. Då gör även vi det på Dalatrafik. Vi gör en del justeringar i samband med tidtabellskiftet. När det är en ny tidtabell bör du som reser med oss kontrollera dina avgångstider lite extra noga.

Hållplatser
Hållplatsen Dalagatan trafikeras åter från och med 15/12.
Hållplatsen” Finnsnäs rv 70” tas bort då den är trafikfarlig och har lågt resande.
Hållplatsen ”Kråkberg rv 70” i riktning mot Mora tas bort då den är trafikfarlig och har lågt resande.
Hållplatsen Fu byter namn och blir två hållplatser. Hållplatsen för linje 324 döps om till  ”Fu Nusnäsvägen”. Hållplatsen för linje 350 blir ”Fu rv 70”.
Hållplatsen Spjutmo är ny hållplats på linje 104.

Direktbusstrafiken
Linje 104 – samtliga turer har fått justerade tider. Hållplatsen Spjutmo är ny hållplats på linjen.

Linje 133 har fått utökat utbud in samband med vintersäsongen i Sälen.  Det finns ett flertal anslutningar till/från Stockholmstågen i Mora.

Landsbygdstrafiken:
Några turer på linje 311 har justerats för att ge bättre passning med linje 209 i Malung och mot linje 350 i Mora.

Flera turer Linje 323 får justerade tider för att minska förseningarna.

På linje 350 förlängs turen 16:37 från Falun till Mora – och turen som tidigare startade 19:50 i Rättvik startar nu istället i Mora 18:58