Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Förändringarna i Malung-Sälen kommun:

Den 15 december byter tågen sina tidtabeller. Då gör även vi det på Dalatrafik. Vi gör en del justeringar i samband med tidtabellskiftet. När det är en ny tidtabell bör du som reser med oss kontrollera dina avgångstider lite extra noga.

Hållplatser
Hållplatsen ”Konsum  Sörsjön” byter namn till ”Sörsjön affären”

Hållplats ”Östra Ärnäs rv 71” byter namn till ”Östra Ärnäs södra.”

Direktbusstrafiken
Linje 133 har fått utökat utbud in samband med vintersäsongen i Sälen.  Det finns ett flertal anslutningar till/från Stockholmstågen i Mora.

Landsbygdstrafiken:
Linje 312 har utökats med några turer.

På linje 313 har skett mindre tidsjusteringar och körvägsändringar.

Linje 315 får nya anropsstyrda turer. På linjen har också gjorts en del andra tidsjusteringar och körvägsändringar.

Linje 317 har fått ett fler turer i samband med vintersäsongen i Sälen. Tiderna har också anpassats för bättre arbetspendling till turistanläggningarna.

På linje 318 har en del ändringar gjorts av tider, turer och linjesträckningar.