Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Förändringarna i Falu kommun:

Den 15 december byter tågen sina tidtabeller. Då gör även vi det på Dalatrafik. Vi gör en del justeringar i samband med tidtabellskiftet. När det är en ny tidtabell bör du som reser med oss kontrollera dina avgångstider lite extra noga.

Stadstrafiken:
På linje 11, 12 och 13 har tidiga morgonturerna tidigarelagts för att få anslutning till första morgontåget mot Stockholm.

På linje 11 har skett ändringar på vilka turer som fortsätter till eller från Pumphuset-

Linje 13 har fått ändrade körtider vilket påverkar avgångstiderna något.

Första morgonturen på linje 152 har första morgonturen från Hosjö har tidigarelagts. Detta för att skapa bytesmöjligheter dels från Hosjö till första morgontåget mot Stockholm och dels att för att få förbindelse med linje 121 vid Resecentrum Vasaparken mot Malung.

Samtliga turer på linje 154 har fått justerade avgångs- och körtider för att tidtabellen ska fungera bättre.

Landsbygdstrafiken:
På linje 39 tidigareläggs turerna på fredagar med 30 minuter.

På flera landsbygdslinjer i Falun ha gjorts justeringar för att stämma med det nya skolskjutsreglementet som säger att elever får komma tidigast 30 minuter före skolstart.

På linje 350 förlängs turen 16:37 från Falun till Mora – och turen som tidigare startade 19:50 i Rättvik startar nu istället i Mora 18:58

Flextrafiken:
Flexlinje 622 har tidsjusterats för att möjliggöra längre tid i Falun. I övrigt är flexlinjerna i Falun oförändrade.