Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Förändringarna i Borlänge kommun:

Den 15 december byter tågen sina tidtabeller. Då gör även vi det på Dalatrafik. Vi gör en del justeringar i samband med tidtabellskiftet. När det är en ny tidtabell bör du som reser med oss kontrollera dina avgångstider lite extra noga.

Stadstrafiken:
Körtiderna på linje 1 och 2 förlängts i högtrafik. Detta för att  undvika förseningar. På linje 3 och 5 har också mindre tidjusteringar gjorts.

Nattbussen linje 73 har fått ändrad körväg och går nu via Kupolen och Resecentrum Vasaparken.

På linje 152 har första morgonturen från Falun tidigarelagts.

Samtliga turer på linje 154 har fått justerade avgångs- och körtider för att tidtabellen ska fungera bättre.

Landsbygdstrafiken:
På linje 211 justeras några turer för att få anslutning med linje 154.

På linje 212 tidsjusteras ett flertal turer. Några turer på vardagar som tidigare varit anropsstyrda behöver nu längre inte förbeställas.