Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Den 19 augusti övergår vi till hösttidtabell

Skolorna börjar igen och flera linjer som inte gått under sommaren börjar gå som vanligt. När det gäller elevernas skolkort så är det ny giltighet från höstterminen. Om det kan du läsa mer här.

I Ludvika och Smedjebacken är det en hel del nyheter i trafiken. När det gäller direktbusslinjerna 101och 131 sker det en del justeringar – bland annat stannar de på fler hållplatser vid lågtrafik. På linje 102 tas turer bort vid de tider då bussen går parallellt med Tåg i Bergslagens regionaltåg. Linje 132 Falun-Mora läggs ned i sin nuvarande form och ersätts av linje 350.

Tidtabeller finns på Dalatrafiks hemsida.  Mer information om linjesträckningar m.m. finns på dalatrafik.se/nytrafik  

Detta händer i Ludvika och Smedjebacken
Direktbusslinje 111 läggs ned och ersätts av tåg och landsbygdstrafik. Busstrafiken på sträckorna Smedjebacken-Ludvika och Ludvika-Borlänge stannar numera vid samtliga mellanhållplatser. Utöver det återinförs trafik via Idkerberget då nuvarande linje 213 och 296 knyts ihop till en gemensam linje. Linje 213 körs Borlänge-Idkerberget-Ludvika och linje 296 Borlänge-Riksväg 50-Ludvika. 

I övrigt är det ett helt nytt trafikupplägg i kommunernas landsbygdstrafik. Linje 294 och 295 får ett utökat turutbud och körs i halvtimmestrafik morgon och eftermiddag. Linje 298 glesas ut till timmestrafik för att inte köras parallellt med tågen. Linje 298 förlängs också via Ludvika lasarett till Smedjebacken som ersättning för linje 111. Övriga linjer anpassas generellt till de vanligaste arbetstiderna samt tågens ankomster och avgångar i Ludvika. Den nya trafiken anpassas också till skolornas nya tider som kommer att gälla från och med i höst.

I Smedjebacken införs fem nya landsbygdslinjer då vi inför hösten tar över kommunens skolskjutstrafik. Mer info om detta finns på dalatrafik.se/nytrafik  

Detta händer med linje 101
Det är mindre justeringar av tidtabellen, exempelvis är det nu avgångar på samma minuttal varje timme. I princip en förlängning av sommarens tidtabell, men med något fler avgångar.

Under lågtrafik trafikeras fler hållplatser längs befintlig linjesträckning, vilket innebär att trafiken på linje 261 och 267 minskas ned.  

Detta händer med linje 102
De turer som körs parallellt med Tåg i Bergslagens regionaltåg tas bort. Buss och tåg tillsammans får ungefär en avgång i timmen.

 Detta händer med linje 131
Mindre justeringar av tidtabellen för att passa mot linje 101 i Hedemora.

Under lågtrafik trafikeras fler hållplatser längs befintlig linjesträckning, vilket innebär att trafiken på linje 374 minskas ned.

Detta med linje 132
Läggs ned i sin nuvarande form och ersätts av landsbygdstrafik. Linje 350 förlängs så att den körs hela sträckan mellan Mora och Falun. Förutom de hållplatser som trafikeras av linje 132 idag kommer nya linje 350 att stanna vid bland annat Mora lasarett (vissa turer), inne i Vikarbyn samt i Bjursås och Grycksbo. Vissa turer under högtrafik körs dock utan stopp mellan Rättvik och Falun.  Linje 350 kommer dock inte att köras via Nusnäs, Sjurberg eller Hantverksbyn – detta för att hålla körtiderna nere. Från dessa orter finns övrig trafik.

Turutbudet mellan Mora och Rättvik minskar då de turer som körs parallellt med Tåg i Bergslagens regionaltåg tas bort. Buss och tåg tillsammans får ungefär en avgång i timmen. Detta innebär att det krävs byte i Rättvik på vissa turer för att ta sig mellan Mora och Falun, främst under lågtrafik. 

Linje 324 kommer att förlängas från Garsås till Vikarbyn två turer per dag för gymnasiets behov.

Ändringar även på en del andra linjer
Ändringen av direktbussarna har inneburit även en del andra linjer ändrats för att anslutningar ska fungera. Dessa framgår av respektive tidtabell.

Det finns alltid anledning att kontrollera din resa när det är tidtabellskifte. Du som pendlar på de sträckor som berörs lite extra (Smedjebacken-Ludvika Grängesberg, Falun-Rättvik-Mora, Borlänge-Leksand-Rättvik) bör i god tid kolla dina resor för att se om just din resa ändrats.

Om du numera får åka tåg istället för buss så kom ihåg att Dalatrafiks periodkort gäller ombord på tåget.