Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Vad är en sjukresa?

Vi ersätter sjukresor i hela länet till Region Dalarnas vårdenheter och privata vårdgivare som har avtal med Region Dalarna. Det vanligaste är besök hos läkare, tandläkare och sjukgymnast. Ersättning utbetalas för ressträckan (kortaste väg) mellan din bostad (folkbokföringsadress) och sjukhus eller den vårdcentral du tillhör,  enligt Region Dalarnas regelverk för sjukresor.

     

                              

       Sjukresebroschyr                     Sjukresebroschyr ENG