Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Sjukresa med taxi och specialfordon

Sjukresor med taxi är i första hand en service till personer med funktionshinder eller som av andra medicinska skäl inte kan resa med allmän kollektivtrafik. När du behöver resa med taxi/specialfordon måste behörig personal på vårdenheten du besökt intyga på sjukreseblanketten, att du inte kan resa med allmänna kommunikationer på grund av medicinska, fysiska eller psykiska skäl. Detta gäller för resor till och från alla vårdbesök.

Kom ihåg att det inte är Beställningscentralen som bestämmer om Region Dalarna ska betala för taxiresan. Det är alltid vårdenheten du besökt som bedömer behovet och beslutar om du får åka sjukresa med taxi/specialfordon på Region Dalarnas bekostnad. Om Dalatrafiks BC bokat taxi på din begäran och besökt vårdenhet inte beviljar din sjukresa enligt ovan, kommer du att få en faktura på hela taxikostnaden utöver egenavgiften. Undantag från detta är om Dalatrafiks BC bedömer att kollektivtrafik saknas vid aktuell tidpunkt.

När du reser med taxi är du skyldig att acceptera samåkning även om detta innebär en annan resväg och längre restid. Du måste också acceptera att resan görs med fordon och på tider som finns hos Dalatrafiks BC. Inga undantag från dessa regler godkänns.

Beställ din sjukresa hos Dalatrafiks BC i god tid före ditt vårdbesök! Om du beställer resan på annat sätt får du betala den själv. Du ansvarar själv för att skicka styrkt intyg »Ansökan om sjukreseersättning« för resa med taxi/special fordon, till Dalatrafik senast 10 dagar räknat från dagen du gjorde resan. Skickar du inte in en sjukrese-blankett som styrker din resa med taxi/specialfordon får du faktura på hela taxiresan utöver egenavgiften.

Skicka sjukreseblanketten till:

Dalatrafik 
Trafikadministration, Sjukresor
Box 833, 78128 Borlänge

Märk kuvertet »TAXI«

Sjukresa med taxi/specialfordon utanför länet

Behöver du resa med taxi/specialfordon pga medicinska skäl till ditt vårdbesök utanför länet, måste alltid remitterande vårdgivare i Dalarna intyga detta, innan bokning av sjukresa kan ske.

Synpunkter

Om du har synpunkter på din sjukresa med taxi/specialfordon beställd via Dalatrafiks BC, kontakta kundservice på telefon 0774-44 00 10 eller be chauffören du reser med om ett »Tyck till kort« som du kan skicka portofritt till Dalatrafik, Trafikadministration, Sjukresor.

     

                              

       Sjukresebroschyr                     Sjukresebroschyr ENG