Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Bra att känna till

Ledsagare
Om du behöver hjälp på resan, så kan en ledsagare följa med utan kostnad. Men då måste du ha ett intyg från vården. Om du inte fyllt 20 år, får du ta med en förälder som ledsagare utan intyg. Din ledsagare ska stiga på och av på samma plats som du.

Valfrihetsremiss
När du väljer vård och behandling i annat landsting än Dalarna efter utfärdande av valfrihetsremiss, så kallad valfrihetsvård, får du själv betala dina resekostnader.

Specialistvård utanför länet och vårdgaranti
Om du får en specialistvårdsremiss eller en remiss enligt vårdgarantin till sjukhus utanför Dalarna, kan du få ersättning när du rest med allmänna kommunikationer, d.v.s. buss eller tåg. För att få resa med taxi/specialfordon, alternativt få ersättning för resa med privat bil måste du ha ett intyg som styrker ditt medicinska behov från den vårdenhet i Dalarna som skrev remissen.

Akut sjuk utanför länet
Om du blir sjuk utanför Dalarnas län får du ersättning för sjukresa till närmaste vård-enhet inom landstinget du är i. Du får ingen ersättning för hemresan.

Sjukresa med flyg
Sjukresa med flyg beviljas endast enligt särskilt intyg utfärdat av remitterande vårdenhet i Dalarna.

     

                              

       Sjukresebroschyr                     Sjukresebroschyr ENG