Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Ansökan/utbetalning av reseersättning

Ansökan om reseersättning
När du har betalat tåg/buss biljetter eller har rätt till ersättning med privat bil, enligt gällande regelverk, kan du få ersättning om du skickar in en ansökan med uppgifter om resan. Blanketten får du på vårdcentralen eller sjukhuset i samband med ditt vårdbesök. Du får inte ersättning för resor som är äldre än 12 månader.

Observera! När du ansöker om ersättning för din sjukresa, skall du alltid bifoga patientkvitto eller något som styrker ditt vårdbesök, originalbiljetter och på begäran kopia på giltig remiss.

Utbetalning av reseersättning
Vi betalar ut din ersättning via bank. Belopp under 50 kr betalas inte ut. 
Vi tar ut en avgift på 50 kr för utbetalningsavier som inte blir inlösta och som leder till en ny utbetalning.

Ansökan, biljetter och patientkvitton skickar du till: 
Dalatrafik, Trafikadministration, Sjukresor, Box 833, 78128 Borlänge
Vi löser inte ut brev utan frimärke.

 

     

                              

       Sjukresebroschyr                     Sjukresebroschyr ENG