Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Så här ansöker du?

Du som är folkbokförd i kommun i Dalarna kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst hos oss.

Alla ansökningar om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst skickas per post eller mejlas till Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst. Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har inkommit till oss. Beslutet på din ansökan meddelas skriftligt och kan överklagas.

Det är viktigt att fylla i uppgifterna i blanketten utförligt och tydligt. Ge en utförlig beskrivning av din funktionsnedsättning och hur den påverkar din förmåga att förflytta dig och att resa med allmänna kommunikationer. Blanketten kan annars komma att skickas tillbaka för komplettering vilket kan förlänga handläggningstiden. 

Ansök om färdtjänst Du ansöker om färdtjänsttillstånd hos Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst. Om du har ett tidsbegränsat tillstånd och behovet kvarstår måste du ansöka om omprövning hos Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst senast en månad innan tillståndet går ut. 

Väntetiden för nya ansökningar om färdtjänst är cirka 6-8 veckor. Periodvis kan väntetiden stiga ytterligare.

Ansökan om färdtjänst                     Ansökan om färdtjänst - för utskrift

Ansökan om ledsagare i färdtjänst     Ansökan om ledsagare i färdtjänst - För utskrift

Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan om riksfärdtjänst ska vara Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst tillhanda senast 15 arbetsdagar innan önskat avresedatum. Vid storhelger (jul, nyår, påsk, midsommar) inlämnas ansökan senast 20 arbetsdagar före avresedatum. En ansökan om riksfärdtjänst måste skickas in inför varje restillfälle. 

Ansökan om riksfärdtjänst             Ansökan om riksfärdtjänst - För utskrift

Medicinskt utlåtande
Utlåtandet ska vara aktuellt och utförligt. I utlåtandet skall det tydligt framgå funktionsnedsättningens svårighetsgrad och hur den påverkar din förmåga att förflytta dig och att resa med allmänna kommunikationer.

Utlåtandet bör vara utfärdat av sakkunnig inom aktuellt specialistområde. Sakkunnig kan till exempel vara läkare, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska.

Skicka ansökan till:

Adress
Region Dalarna
Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst
Box 10015
781 10 Borlänge

E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

Besöksadress
Kollektivtrafikförvaltningen
Mästargatan 6A plan 2
Borlänge