Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Sjukresor Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården kan du göra det på olika sätt. Bussar och tåg är ofta ett bra alternativ.

Färdtjänst Om du på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel, kan du beviljas färdtjänst.

Riksfärdtjänst Riksfärdtjänst innebär ersättning för personer som har merkostnader vid resa på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning. Utgångspunkten för bedömning är alltid allmänna kommunikationer.