Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Riksfärdtjänst inför julhelgen 2018

Ansökan om tillstånd för riksfärdtjänst under julhelgen, 22-26 december 2018, ska vara Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst tillhanda senast 22 november, men gärna tidigare.

Belastningen på resor är extremt stor under julhelgen, för att Riksfärdtjänst Sverige AB ska kunna hantera detta behöver beställning av beviljade resor bokas senast 6 december. Det är därför viktigt att du ansöker i så god tid som möjligt för att din ansökan ska hinna handläggas innan önskat avresedatum.

Har du frågor kontakta:

Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst
Telefonnummer: 0243-31 81 60 
Telefontider: Helgfri måndag-fredag kl. 10:00-12:00
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se 

Sjukresor Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården kan du göra det på olika sätt. Bussar och tåg är ofta ett bra alternativ.

Färdtjänst Om du på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel, kan du beviljas färdtjänst.

Riksfärdtjänst Riksfärdtjänst innebär ersättning för personer som har merkostnader vid resa på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning. Utgångspunkten för bedömning är alltid allmänna kommunikationer.