Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Rullator och Rullstolar

Rollator och rullstol
Om du ska resa med  en låggolvbuss, lågentrébuss eller en buss utrustad med rullstolsramp/lift ska föraren vid behov hjälpa till så att du kommer på och av bussen.

För att din rullstol ska få följa med så får totallängden vara max 120 cm och totalbredden (mätt på bredaste stället) vara max 70 cm. Vikten för dig och ditt hjälpmedel får inte överstiga 300 kg. Rullstolen ska placeras på avsedd plats och fästanordningarna ska användas.

Om inte rullstolsrampen eller fästanordningarna på bussen fungerar tillfredställande så är det förarens ansvar att du kommer fram till ditt resmål. Han får inte lämna dig vid hållplatsen utan att ge ett besked om hur din situation kommer att lösas. Om inte bussen är utrustad med rullstolsramp eller lift och din rullstol uppfyller kraven på längd/bredd/vikt ärdet också förarens ansvar att se till att du kommer fram. Han får inte lämna dig vid hållplatsen utan att ge ett besked om hur din situation kommer att lösas.

Permobiler och el-mopedscootrar
Om du har en eldriven rullstol/permobil och den klarar av kraven på längd/bredd/vikt så är du välkommen ombord på bussen.Om din rullstol inte uppfyller kraven så hänvisas du till att resa med den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst) eller att ta taxi på egen bekostnad.

3 eller 4-hjuliga elmopeder/scootrar med styre är instabila fordon som inte kan tas med i bussen på ett trafiksäkert sätt. Om du använder ett sådant fordon hänvisas du till att resa med den särskilda kollektivtrafiken eller att ta taxi på egen bekostnad.

För att få åka Färdtjänst måste man vara legitimerad för detta, annars så  kan man inte boka en färdtjänstresa. El- moped får endast tas med i Färdtjänstfordonet om det finns en legitimering som godkänner detta (efter att brukaren skickat in ett intyg från Hjälpmedelscentralen  till Färdtjänsten,  på att El-mopeden är godkänd att ta med i fordonet.