Svenska English

Mötesplaneraren

Hjälper dig lägga mötestider efter kollektivtrafiken i hela Sverige

Du anger var mötet ska äga rum, vilka orter deltagarna reser från samt datum och tid för mötet.

Du får förslag på mötestid med kortast möjliga res- och väntetid för alla deltagare.

Länk till mötesplaneraren >>>