Svenska English

Leksands kommun

Direktbussar

Direktbussar heter de bussar som tillsammans med tåget binder ihop kollektivtrafiken i Dalarna. Direktbussarna ska gå stora vägen och med få stopp. Linjerna körs med bussar som har en högre standard.

Linje 102 Borlänge - Leksand - Rättvik. 

Landsbygdsbussar

Landsbygdsbussarna går oftast med större bussar. Men i tidslägen med få resande kan det gå mindre fordon.

Linje 255 Djurås - Gagnef - Insjön - Leksand 

Linje 271 Leksand - Norr Lindberg. 

Linje 272 Leksand - Siljansnäs. 

Linje 273 Leksand - Rönnäs (- Insjön)

Linje 274 Leksand - Hjortnäs -Tällberg. 

Linje 275 Leksand - Rälta - Djura - Djurås.

Linje 276 Tällbergsporten - Kullsbjörken - Laknäs - Tällberg.

Linje 277 Leksand - Häradsbygden - Insjön.

 

flextrafik symbol  Flextrafik

Flextrafiken kör endast från de hållplatser/adresser där det finns en bokning och alltid till givna målpunkter.

Flextrafiken måste alltid bokas och i regel 2 timmar innan avfärd. Resorna bokas via beställningscentralen 0774-44 00 00. Flextrafik samordnas med skoltrafik och övriga behov i Servicetrafiken; sjukresor, färdtjänst m.m.

Flextrafik i Leksands kommun >>>

Så här går bussarna vid Leksands resecentrum.

Så här hår bussarna vid Tällberg station.