Svenska English

Avesta kommun

STADSBUSSAR

Bussarna som går inom Avesta tätort kallas för Stadsbussar. Bussarna ska alltid vara lätta att komma på och av.

Linje 31 Krylbo - Avesta - Skogsbo.

Linje 32 Avesta - Krylbo - Korskrogen.

DIREKTBUSSAR

Direktbussar heter de bussar som tillsammans med tåget binder ihop kollektivtrafiken i Dalarna. Direktbussarna ska gå stora vägen och med få stopp. Linjerna körs med bussar som har en högre standard.

Linje 101 Krylbo - Avesta - Borlänge.

LANDSBYGDSBUSSAR

Landsbygdsbussarna går oftast med större bussar. Men i tidslägen med få resande kan det gå mindre fordon.

Linje 201 Avesta - Horndal. 

Linje 202 Avesta - Horndal 

Linje 203 Avesta - Snickarbo.

Linje 204 Åvestadalsskolan - Knutsbo.

Linje 267 Avesta - Hedemora.

  FLEXTRAFIK

Flextrafiken kör endast från de hållplatser/adresser där det finns en bokning och alltid till givna målpunkter.

Flextrafiken måste alltid bokas och i regel 2 timmar innan avfärd. Resorna bokas via beställningscentralen 0774-44 00 00. Flextrafik samordnas med skoltrafik och övriga behov i Servicetrafiken; sjukresor, färdtjänst m.m.

Flextrafik i Avesta kommun >>>