Svenska English

Älvdalens kommun

Direktbussar

Direktbussar heter de bussar som tillsammans med tåget binder ihop kollektivtrafiken i Dalarna. Direktbussarna ska gå stora vägen och med få stopp. Linjerna körs med bussar som har en högre standard..

Linje 104 Mora - Idre - Grövelsjön

Linje 133 Mora -  Älvdalen - Sälenfjällen 

Landsbygdsbussar

Landsbygdsbussarna går oftast med större bussar. Men i tidslägen med få resande kan det gå mindre fordon

Linje 390 Blyberg - Mora

Linje 391 Älvdalen - Blyberg

Linje 392 Älvdalen  - Sörsjön

Linje 393 Älvdalen - Evertsberg

Linje 394 Älvdalen - Klitten

Linje 395 Idre - Drevdagen - Flötningen

Linje 396 Idre - Östomsjön

flextrafik symbol  Flextrafik

Flextrafiken kör endast från de hållplatser/adresser där det finns en bokning och alltid till givna målpunkter.

Flextrafiken måste alltid bokas och i regel 2 timmar innan avfärd. Resorna bokas via beställningscentralen 0774-44 00 00. Flextrafik samordnas med skoltrafik och övriga behov i Servicetrafiken; sjukresor, färdtjänst m.m.

Flextrafik i Älvdalens kommun >>>

Så här går bussarna vid Älvdalens busstation.