Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska English

Älvdalens kommun

När vi startade ny trafik 2014 var inte flextrafiken klar. Den flextrafik du hittar här på sidan är i den kompletteringstrafik som tidigare fanns i kommunen. Inledningsvis kommer flextrafiken i huvudsak att bestå av den här trafiken.

Efterhand som flextrafiken byggs ut kommer vi fortlöpande att bygga ut informationen här

Kompletteringstrafik Idre
Till Idre. Från Drevdagen, Flötningen, Foskros, Grövelsjön, LillFjättern, Lövåsen, Storfjättern m. fl. till Idre. Från Särna m.fl. till Idre Glimten. 

Kompletteringstrafik Särna
Till Särna. Från Gördalen, Öjvallberget och Öjvasseln till Särna.

Kompletteringstrafik Älvdalen centrum
Till Älvdalen från Blyberg, Evertsberg, Garberg, Kåtilla, Loka,Lövnäs, Månsta,Nornäs, Tyrisnäs Väsa, Västermyckeläng, Åsen m.fl.