Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska English

Orsa kommun

När vi startade ny trafik 2014 var inte flextrafiken klar. Den flextrafik du hittar här på sidan är i den kompletteringstrafik som tidigare fanns i kommunen. Inledningsvis kommer flextrafiken i huvudsak att bestå av den här trafiken.

Efterhand som flextrafiken byggs ut kommer vi fortlöpande att bygga ut informationen här.

Kompletteringstrafik Orsa kommun
Till Orsa Busstn. Bäcka, Hansjö, Lindorna, Näckådalen m.fl till Orsa busstation. 

Kompletteringstrafik Orsa.Skattungbyn
Till Orsa - Skattungbyn. Tidtabell Orsa - Skattungbyn - Orsa. Skattungbyn till Torsmo