Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska English

Gagnef kommun

När vi startade ny trafik 2014 var inte flextrafiken klar. Den flextrafik du hittar här på sidan är i den kompletteringstrafik som tidigare fanns i kommunen. Inledningsvis kommer flextrafiken i huvudsak att bestå av den här trafiken.

Efterhand som flextrafiken byggs ut kommer vi fortlöpande att bygga ut informationen här.

Kompletteringstrafik Gagnefs kommun
Kompletteringstrafik från Floda, Holsåker, Risholen, Syrholn m fl till Dala-Floda. Kompletteringstrafik från Arvslindan, Bodarna, Bäsna,Svedjan m fl till Djurås konsum.