Svenska English

Trafikförändringar 13 augusti 2017

Från och med den 26 juni kan du söka de nya tiderna i vår reseplanerare och ladda hem din tidtabell som pdf eller beställa en personlig tidtabell.

Skolorna öppnar igen efter sommarlovet och för många är semestrarna slut. 13 augusti kommer många av de linjer och turer som drogs in under sommaren tillbaka. Busstrafik styrs mycket av skolornas behov, därför har många linjer fått justerade avgångstider inför höstterminen för att anpassas till skolornas nya schematider. Kontrollera din linje extra noga för att se hur förändringarna påverkar din resa.

De större förändringarna som blir i Falun:

  • Linje 231, 232, 233, 234, 240 och 245 som inte trafikerades under sommaren kommer tillbaka.
  • Linje 14 får nytt hållplatsläge
    Falu kommun genomför byggarbeten vid Knutpunkten under hösten vilket medför att hållplatsläge K (Holmtorget) inte kan trafikeras av våra bussar. Detta innebär att linje 14 får en tillfälligt ändrad körväg vid Knutpunkten och angör hållplatsläge J (Korsnäsvägen) tills vidare. Restiden förlängs något och tidtabellerna har därför anpassats till den nya körvägen.