Svenska English

Trafikförändringar 10 december 2017

Från och med den 3 november kan du söka de nya tiderna i vår reseplanerare och ladda hem din tidtabell som pdf eller beställa en personlig tidtabell.

De förändringarna som blir i Smedjebacken:

 • linje 111
  Sträckan Kommunhuset Smedjebacken till Söderbärke försvinner från linjen.
  En ny tur från Borlänge resecentrum 13.30.
  Turen 09.00 senareläggs till 09.30 från Borlänge resecentrum.

 • Linje 361
  Avgången 06.13 från Söderbärke senareläggs till 06.25.
  Ny avgång 05.55 från Söderbärke och 16.42 från Kommunhuset.
  Anropsstyrda avgången 17.40 behöver inte längre förbeställas och senareläggs med 2 minuter.
 • Linje 362
  Avgången 06.45 startar nu från Kommunhuset. Resenärer från Resecentrum åker med linje 361 klockan 06.38 som skyltar om till linje 362 vid Kommunhuset.
  Avgången 14.55 från Vinsboskolan förlängs till Söderbärke.
  Avgången 06.30 från Hedkärr körs inte längre in till Tolvsbo. Sträckan Tolvsbo till Söderbärke blir en separat avgång.