Svenska English

Trafikförändringar 10 december 2017

Från och med den 3 november kan du söka de nya tiderna i vår reseplanerare och ladda hem din tidtabell som pdf eller beställa en personlig tidtabell.

De förändringarna som blir i Säter: 

 • Linje 101
  Trafikerar nu hållplatserna Lagmannen, Fågelsången och Rådmansgatan i båda riktningar på Natt trafiken mellan Borlänge och Avesta dras in pga av lågt resande.
  Sträckan Avesta busstation till Krylbo resecentrum försvinner från linjen. Resenärer som vill åka vidare till Krylbo resecentrum hänvisas att byta till stadslinjerna 31 och 32.
  Hållplatsen Rutboleden försvinner från linjen och angör hållplatsen Månsbo backe i båda riktningarna. En pendelparkering för bilar och cyklar byggs vid Månsbo backe.
 • Linje 212
  Får utökad trafik då några av skollinje 916:s avgångar öppnas upp för allmänheten.. 
 • Linje 261
  Får utökad trafik mellan Säter och Tjärnan då några av skollinje 950:s avgångar öppnas upp för allmänheten.
 • Linje 372
  utökad trafik mellan Säter och St Skedvi då skollinjen949:s avgångar öppnas upp för allmänheten.
 • Ny linje 376
  Får utökad trafik mellan Säter och Nisshyttan då några av skollinje 950:s avgångar öppnas för allmänheten.