Svenska English

Trafikförändringar 10 december 2017

Från och med den 3 november kan du söka de nya tiderna i vår reseplanerare och ladda hem din tidtabell som pdf eller beställa en personlig tidtabell.

De förändringarna som blir i Ludvika kommun:

 • Linje 111
  Sträckan Kommunhuset Smedjebacken till Söderbärke försvinner från linjen.
  En ny tur från Borlänge resecentrum 13.30.
  Turen 09.00 senareläggs till 09.30 från Borlänge resecentrum.
 • Linje 113
  Linjen försvinner och trafiken mellan Ludvika och Borlänge flyttas till linje 111 och turerna mellan Ludvika och Grängesberg flyttas till linje 298.
 • Linje 294
  Nattrafiken försvinner och flyttas över till linje 295.
  Får utökad trafik mellan Skolan Blötberget och Sörbyn då några av skollinje 912:s avgångar öppnas för allmänheten.
 • Linje 295
  Turen 06.20 från Sunnansjö Kiosken tidsjusteras.
  Turen 14.10 Från Ludvika resecentrum körs via Ställberget alla vardagar och blir tidsjusterad.  
  Får utökad trafik mellan Sörbyn och Skolan Blötberget då en av skollinje 912:s avgångar öppnas för allmänheten
 • Linje 297
  Ny tur från Ludvika 14.10.
  Avgångarna 09.03 och 11.45 från Kiosken Sunnansjö blir anropsstyrda pga lågt resande.
  Avgången 10.00 från Säfsgården blir anropsstyrd pga av lågt resande.
 • Linje 298
  Ny avgång från Ludvika 16.20. Avgången 16.30 senareläggs till 16.50.
  Får utökad trafik då några av skollinje 913:s avgångar öppnas för allmänheten.
 • Linje 300
  Får utökad trafik då några av skollinje 913:s avgånar öppnas för allmänheten.