Svenska English

Trafikförändringar 10 december 2017

Från och med den 3 november kan du söka de nya tiderna i vår reseplanerare och ladda hem din tidtabell som pdf eller beställa en personlig tidtabell.

 De förändringarna som blir i Borlänge kommun:

 • Linje 5
  Ny avgång då en av skollinje 920:s avgångar öppnas för allmänheten.
 • Linje 101
  Natt trafiken mellan Borlänge och Avesta dras in pga av lågt resande.
  Sträckan Avesta busstation till Krylbo resecentrum försvinner från linjen. Resenärer som vill åka vidare till Krylbo resecentrum hänvisas att byta till stadslinjerna 31 och 32.
  Hållplatsen Rutboleden försvinner från linjen och angör hållplatsen Månsbo backe i båda riktningarna. En pendelparkering för bilar och cyklar byggs vid Månsbo backe. 
 • Linje 102
  Linjen kommer att angöra hållplatsen Djurmoskolan istället för hållplatsen Djurmo E16. Då ökar tillgängligheten för resenärer som bor i östra delarna av Djurmo och Sifferbo. 
 • Linje 111
  Sträckan Kommunhuset Smedjebacken till Söderbärke försvinner från linjen.
  En ny tur från Borlänge resecentrum 13.30.
  Turen 09.00 senareläggs till 09.30 från Borlänge resecentrum.
 • Linje 113
  Linjen försvinner och trafiken mellan Ludvika och Borlänge flyttas till linje 111 och avgångarna mellan Ludvika och Grängesberg flyttas till linje 298.
 • Linje 121
  Utökad trafik till fjällen då högsäsong börjar.
 • Linje 122
  Linjen kommer att angöra hållplatsen Djurmoskolan istället för hållplatsen Djurmo E16. Då ökar tillgängligheten för resenärer som bor i östra delarna av Djurmo och Sifferbo.
 • Linje 153
  Flera avgångar tidsjusterads.
  Nattrafiken från Falun, lördag och söndag startar vid Lasarettet 5 minuter tidigare. 

 • linje 154
  Avgången 21.42 från Borlänge senareläggs med 5 minuter för att få bättra passning i Ornäs.
 • Linje 210
  Får utökad trafik då några av skollinje 920:s avgångar öppnas för allmänheten och ger nya resmöjligheter mot Torsång.
  Får en ny avgång mellan Alsbäck och Domnarvets skolan.
  Avgången 07.08 från Dalviks kvarn tidigareläggs med 5 minuter.

 • Linje 211
  Får utökad trafik då några av skollinje 917:s avgångar öppnas för allmänheten och ger nya resmöjligheter öster om Ornäs. Linjen förlängs till Storsund.

 • Linje 212
  Får utökad trafik då några av skollinje 916:s avgångar öppnas för allmänheten.
 • Linje 213
  Får utökad trafik då några av skollinje 924:s avgångar öppnas för allmänheten och ger nya resmöjligheter mellan Borlänge och Idkerberget.
 • Linje 215
  Får utökad trafik då några av skollinje 921:s avgångar öppnas för allmänheten.
 • NY Linje 218
  Skollinje 919 öppnas upp för allmänheten. 
 • Linje 243
  Avgången 18.21 från Falun och 19.09 från Strandgården senareläggs med 5 minuter för att få bättra anslutning med 131 vid Fernviken.
  Avgången 15.42 från Granbo tidsjusteras.