Svenska English

Res fritt med stadstrafiken i mora

Mora kommun och Dalatrafik bjuder på resan och möjligheten att testa stadsbussarna i Mora.

Erbjudandet gäller enligt ordinarie tidtabell fredag 24 februari - söndag 5 mars på linjerna 51, 52, 53 och 54.

Vasaloppssöndagen 5 mars går linje 54 mellan kl. 09.30 - 17.30

Förseningar och ändrade körvägar
Under Vasaloppsveckan påverkas körvägarna och hållplatserna för flera linjer som passerar både Mora och Sälen. Förseningar i trafiken kommer det uppstå periodvis.

Hållplatser och vägar som berörs:

 • Hållplatsen Strandens skola i riktning mot centrum dras in under perioden 22 februari - 5 mars.
 • Hållplatsen Dalagatan och hållplatsen Mora kyrka dras in under perioden 22 februari - 5 mars. Linjerna 52, 53, 104, får en tillfällig hållplats Bastubacken och ligger på Älvgatan.
 • Linjerna 53, 322 och 324 kommer inte angöra hållplatserna Mora Strand och Fridhemsplan.
 • Rv 1012 är avstängd för trafik vid Oxberg 24 - 25 februari och 28 februari.
 • Rv 66 vid starten av Vasaloppet i Sälen kommer vara avstängd för genomfartstrafik den 26 - 27 februari, 3 mars och 5 mars.

Trafikförändringar per linje:

 • Linje 51
  Hållplatsen Strandens skola dras in i riktning mot centrum.
 • Linje 52
  Hållplats Dalagatan dras in och resenärer hänvisas till den tillfälliga hållplatsen Bastubacken vid Älvgatan.
 • Linje 53
  Hållplats Dalagatan dras in och resenärer hänvisas till den tillfälliga hållplatsen Bastubacken vid Älvgatan och kör sedan direkt till Mora resecentrum.
  Strandens skola, Mora Strand. Fridhemsplan dras in.
 • Linje 54
  Hållplatsen Strandens skola dras in i riktning mot centrum.
 • Linje 104
  Hållplats Mora kyrka dras in och resenärer hänvisas till den tillfälliga hållplatsen Bastubacken vid Älvgatan och kör sedan direkt till Mora resecentrum.
 • Linje 121
  Under följande dagar kommer linje 121 köra på den västra sidan av Västerdalälven mellan Transtrand och Sälen, eftersom att rv 66 kommer vara avstängd vid starten i Sälen. Angör ej hållplatser mellan hållplatserna Pelikanen till och med hållplatsen Transtrand Stinas Kiosk i båda riktningarna.
  Den 26 och 27 februari klockan 05.00 - 09.00.
  Den 3 mars klockan 07.00 - 10.15.
  Den 5 mars klockan 04.30 - 09.30.
 • Linje 133
  Turerna som går mellan Älvdalen Busstationen och Mora resecentrum under följande dagar och tider körs längs med rv 70 till och från Mora, eftersom rv 1012 och rv 1024 kommer vara avstängd för trafik vid starten i Oxberg. Angör ej hållplatser mellan hållplatserna Fridhemsplan till och med hållplatsen Skolan Västäng i båda riktningarna.
  24 februari klockan 06.00 - 14.00.
  25 februari klockan 06.00 - 12.45.
  28 februari klockan 09.00 - 12.00.

  26 februari och 5 mars kommer linje 133 som går mellan Sälen-Mora trafikera Venjan/Kättbo (E45) till och från Mora.  Angör ej hållplatser mellan hållplatserna Fridhemsplan till och med hållplatsen Risberg i båda riktningar.
 • Linje 317
  Under följande dagar kommer linje 317 köra på västra sidan av Västerdalälven mellan Transtrand och Sälen eftersom att rv 66 kommer vara avstängd vid starten i Sälen. Angör ej hållplatser mellan hållplatserna Pelikanen till och med hållplatsen Transtrand Stinas Kiosk.
  26 och 27 februari klockan 05.00 - 09.00.
  3 mars klockan 07.00 - 10.15.
  5 mars klockan 04,30 - 09.30.
 • Linje 321
  Hållplatsen Strandens skola dras in i riktning mot centrum.
 • Linje 322
  Hållplats Dalagatan dras in och resenärer hänvisas till den tillfälliga hållplatsen Bastubacken vid Älvgatan och kör sedan direkt till Mora resecentrum.
  Hållplatsen Mora kyrkan dras in.
 • Linje 323
  Hållplatsen Strandens skola dras in i riktning mot centrum.
 • Linje 324
  Hållplats Dalagatan dras in och resenärer hänvisas till den tillfälliga hållplatsen Bastubacken vid Älvgatan och kör sedan direkt till Mora resecentrum.
  Hållplatsen Strandens skola dras in i riktning mot centrum.
 • Linje 393
  Den 24 februari missar linje 393 hållplatsen Telestationen Evertsberg.