Svenska English

Indragen hållplats Porfyrgatan 

Berörda linjer: 3, 73 och 217

Datum för trafikstörning: Från och med 13 augusti 2017

Beskrivning av trafikstörning:
Hållplats Porfyrgatan dras in permanent på grund av trafiksäkerhet.
Resenärer hänvisas till hållplatserna Rosengatan, Forssaklackskolan (endast i riktning mot Kvarnsveden) eller Vretgatan.