Svenska English

Avstängning Alderbäcken

Från och med den 14 augusti så kommer inte bussarna trafikera hållplatserna Spraxkya kapellet, Spraken, Storsveden, Hemberg, Frostbo, Täkt, Norån, Gunnarsbo vsk, Västanå vsk och Alderbäcken. Detta på grund utav vägarbetet vid Alderbäcken. Vägen ska förbättras och bron ska bytas. Vägen kommer därför att stängas av från 1:a september tills vidare.

De boende kommer ha omledningsvägar till och från sina bostäder, men ingen annan trafik är tillåten. Det kommer inte heller vara tillåtet för någon boende åka raka vägen från tex Täkt till Hemberget utan all trafik måste gå via omledningsvägarna.

Linjerna som påverkas av avstängningen är linje 214 samt skollinjerna 918 och 919 som har fått nya körvägar.

Barn som är berättigade till skolskjuts och drabbas av avstängningen har rätt till skolskjuts med taxi.

Linje 214

Linje 214 körväg har ändrats och köras via Lindan. 
Avgångarna 06.35, 15.08 och 14.40 från Borlänge resecentrum till Koppslahyttan har tidigarelagts med 2 minuter från hållplatsen Sellnäs vsk och fram till ändhållplatsen Koppslahyttan. Returerna från Koppslahyttan 09.02, 14.27 och 17.21 avgår 2 minuter senare från Koppslahyttan, men tiderna från Åselby kiosken och fram till Borlänge resecentrum förblir oförändrade.  

Linje 918

Avgång 07.40 från Borlänge resecentrum går direk på riksvägen mot hållplatsen Spraxkya södra och vidare längs ordinarie sträcka.
Avgång 13.55 från Halvars skola angör inte hållplatserna Spraxkya kapellet till Täkt, utan avslutas vid hållplats Spraxkya södra.
Avgångerna 13.55 och 14.30 från Halvars skola kortas av och avslutas nu vid hållplats Sellnäsvägen.
Avgång 13.40 från Lantmäterigatan och avgång14.30 från Halvars skola angör inte hållplats Spraxkya kapellet utan angör hållplats Spraxkya södra istället.

Linje 919

Linje 919 angör inte hållplats Alderbäcken utan stannar vid Sörbo vsk istället.

Skolbarn boendes längs med vägen med behov av skolskjuts kommer att köras med taxi till/från skolan. Förändringarna gäller redan från 14:e augusti men skollinjerna startar först den 22:a augusti.

Hållplatsen Spraxkya södra flyttas ner till väg 656 mot Sellnäs under arbetet.

 För mer information om projektet kan ni läsa om på www.trafikverket.se