Svenska English

Betalkort och kontant-stopp på bussarna

Dalatrafik kommer under våren att utöka stoppet för kontanter på bussarna. Samtidigt inför man möjligheten att betala med kort ombord. Idag gäller kontantstopp på bussarna i Borlänge och Falun under kvällar och nätter mellan 19.00-04.00. 1 juni 2017 utökas kontantstoppet till att gälla hela dygnet i samma område.

Den 14 juni tar Dalatrafiks styrelse beslut om att eventuellt utöka kontantstoppet ytterligare. Viljeinriktningen är att under det andra halvåret 2017 genomföra en total övergång från kontanter till kortbetalning på alla bussar i hela länet.   

Sedan 20 januari i år har det varit stopp för kontanter på bussarna i Borlänge och Falun under kvällar och nätter. Beslutet togs gemensamt av Dalatrafik och Keolis som är bussförarnas arbetsgivare. Kontantstoppet är en del av en handlingsplan för att göra bussförarnas arbetsmiljö tryggare. Från och med 1 juni i år kommer kontantstoppet att gälla dygnet runt i Borlänge och Falun. På de kontantfria bussarna ska man då kunna betala med kort. Dalatrafik har under vintern provkört nya betalkortsterminaler på ett mindre antal bussar i länet och efter vissa justeringar fungerar de nu såpass bra att man beslutat att montera utrustningen i alla bussar. Beslut om att under hösten 2017 genomföra ett skifte från kontanter till kortbetalning på alla bussar i hela länet tas på Dalatrafiks styrelsemöte 14 juni 2017. 

Information om Dalatrafiks försäljningsställen och andra alternativ för köp av biljetter och busskort finns på dalatrafik.se. 

Gäller på följande linjer inom Borlänge respektive Falu kommun:

1                           Dala Airport – Borlänge centrum – Övre Tjärna

2                           Skräddarbacken/Studieplan – Borlänge centrum – Borlänge sjukhus

3                           Övre Tjärna – Borlänge centrum – Kvarnsveden

4                           Borlänge centrum – Färjegårdarna

5                           Borlänge centrum – Medväga – Bomsarvet

11                        Slätta/Herrhagen – Knutpunkten Falun – Korsnäs (- Hosjö)

12                        Lugnet/Kyrkbacken – Knutpunkten Falun – Östra Främby

13                        Källviken – Knutpunkten Falun – Stennäset (- Grycksbo)

14                        Lilla Källviken – Knutpunkten Falun – Korsgården

71                        Nattrafik Borlänge

72                        Nattrafik Borlänge

73                        Nattrafik Borlänge

74                        Nattrafik Borlänge

151                      Bojsenburg – Knutpunkten Falun – Borlänge centrum – Kvarnsveden

152                      Hosjö – Knutpunkten Falun – Borlänge centrum – Skräddarbacken

153                      Lugnet – Falu lasarett – Knutpunkten Falun – Borlänge centrum – Studieplan

154                      Dalregementet – Knutpunkten Falun – Aspeboda – Ornäs – Borlänge resecentrum

211                      Borlänge – Torsång – Ornäs

213                      Borlänge – Rämshyttan

214                      Borlänge – Koppslahyttan

217                      Forssaklackskolan – Gimsbärke

231                      Svärdsjö – Lumsheden

232                      Svärdsjö – Svartnäs

233                      Svärdsjö – Östborn

234                      Svärdsjö – Sundborn

235                      Falun – Svärdsjö – Enviken

236                      Falun – Toftbyn – Enviken

237                      Falun – Sundborn – Svärdsjö – Enviken – Falun

238                      Falun – Enviken – Svärdsjö – Sundborn – Falun

239                      Svärdsjö – Enviken – Marnäs/Svabensverk

240                      Bjursås – Sörskog

241                      Bjursås – Sågmyra

242                      Falun – Bjursås

243                      Falun – Vika Strand

244                      Falun – Aspeboda

245                      Falun – Sundborn

246                      Falun – Bjursås

627                      Flexområde Gimsbärke

628                      Flexområde Pusselbo

630                      Flexområde Ornäs

632                      Flexområde Myggsjön

633                      Flexområde Spraxkya

samt Flextrafiken i Borlänge tätort