Svenska English

Trafikläget

 • Buss linje 52 har ändrad körväg Kråkberg från och med 10 december 2017

  2017-12-10 00:00 - 2017-12-13 23:59

  Observera att hållplatserna Skarinvägen, Larsvägen, Husåkersvägen och Ålbergsvägen trafikeras i omvänd ordning jämfört med vad som har presenterats i tidtabell. Gäller från och med 10 december 2017.

 • Buss linje 202 via Mestaäng kan bli försenade i båda riktningar.

  2017-12-13 09:57 - 2017-12-14 16:00

  Buss linje 202 alla avgångar via Mestaäng kan bli försenade på grund av vägarbete. Vägen är avgrävd och kommer att trafikeras med en buss på vardera sida. Resenärerna får byta buss vid avgrävningen.

 • Den tillfälliga hållplatsen vid Sparbanksgatan i Leksand är indragen

  2017-09-04 00:30 - 2017-12-31 11:25

  Hållplats vid Sparbanksgatan i Leksand indragen för buss linje 255, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 och 908. Ny ordinarie hållplats Leksand centrum på Leksandsvägen.Gäller från 2017-09-04 kl 0:30.

 • Hållplats Uvbergsviken är indragen i riktning mot Torsång

  2017-12-11 00:00 - 2018-12-11 00:00

  Hållplats Uvbergsviken är indragen i riktning Torsång för buss linje 210 och 211. Gäller från 2017-12-11 och tillsvidare. Närmaste hållplats är Uvberget södra och Tingsrundan.

 • Hållplats Rutboleden är flyttad.

  2017-12-12 15:11 - 2017-12-18 12:00

  Hållplats Månsbo Backe är flyttad för buss linje 101. Gäller fr o m 2017-12-10. Ny hållplats är Månsbo Backe.

 • Buss linje 121 Hundfjället hotellet - Borlänge resecentrum kl 15:35 är försenad

  2017-12-13 17:12 - 2017-12-13 19:40

  Buss linje 121 Hundfjället hotellet - Borlänge resecentrum kl 15:35 beräknas bli upp till 10 minuter sen på grund av väderleksförhållanden. För beräknad avgångstid från din hållplats, se Dalatrafiks reseplanerare.

 • Hållplats Kaplanstjärn är indragen

  2017-09-15 12:50 - 2018-03-31 23:59

  Hållplats Kaplanstjärn är tillfälligt indragen för buss linje 210 på grund av vägarbete. Gäller under perioden 2017-09-15 till 2018-03-31. Resenärer hänvisas till hållplats Torsång kyrka.