Svenska English

Trafikläget

  • Hållplats Leksand centrum är indragen och tillfälligt flyttad

    2016-09-05 07:00:00 - 2017-04-30 18:00:00

    Hållplats Leksand centrum är tillfälligt indragen för buss linje 255, 271, 272, 273, 274, 275, 276 och 277 på grund av vägarbete. Hållplats flyttas till Sparbanksgatan. Södra delen av Leksandsvägen kommer att stängas av för fordonstrafik. Vägarbetet beräknas pågå från 2016-09-05 kl 7:00 till 2017-04-30 kl 18:00.

  • Hållplats Övre Finnäset är indragen

    2017-01-23 01:00:00 - 2017-08-23 23:59:00

    Hållplats Övre Finnäset är tillfälligt indragen för buss linje 298 på grund av vägarbete. Gäller från 2017-01-23 kl 1:00 till 2017-08-23 kl 23:59. Närmaste hållplats är Stugusvägen och Lyviksberget