Svenska English

Sjukresor

AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger ansökningar och beslutar om utbetalningar av ersättningar.

Åk buss på din kallelse/vårdkvitto
När du reser med någon av Dalatrafiks bussar till sjukhuset eller vårdcentralen åker du gratis om du visar upp kallelsen. När du reser hem behöver du bara visa upp patientkvittot.

Om du inte vill visa din kallelse för busschauffören, eller saknar kallelse, kan du betala din bussbiljett och sedan skicka in biljetten tillsammans med patientkvitto till Dalatrafik så återbetalas hela biljettkostnaden. Ansökning av ersättning för sjukresa med egen bil eller utlägg för biljetter skickas till följande adress:

AB Dalatrafik
Trafikadministration, Sjukresor
Box 833
781 28 Borlänge

Läs mer om vad som gäller vid sjukresor i broschyren till höger eller nedan.

Sjukresebroschyr 2017-05-01
Patient transport in Dalarna 2017-05-01
Reglemente för sjukresor i Landstinget Dalarna.

Tidtabell för sjukreselinjen till Uppsala.