Svenska English

Dalatrafiks Beställningscentral

Dalatrafiks Beställningscentral tar emot beställningarna av all flextrafik, färdtjänst och annan servicetrafik.

Telefonnummer: 0774 - 44 00 00 (Går att ringa dygnet runt.)

Om du har synpunkter på din resa:
Kundservice Tel: 0774-44 00 10
epost: servicetrafik@dalatrafik.se

Om du vill beställa återkommande resor t.ex. arbetsresor:
Fasta resor: 0243-31 80 00
e-post: fastaresor@dalatrafik.se

Skol- och särskoleskjutsar:
Skolskjutsar: 0243-31 80 00
e-post: skolresor@dalatrafik.se