Svenska English

Om du vill veta mer

Om du vill ha mer information om ersättning för sjukresor, skriv till:
Dalatrafik, Trafikadministration, Sjukresor, Box 833, 78128 Borlänge

eller ring 0243-318 005, telefontid måndag–fredag kl.10–12

Du kan också få information via e-post. Skriv till sjukresor@dalatrafik.se

För upplysning om buss- och tågtider i Dalarna, kontakta Dalatrafiks kundservice på telefon 0771-959595.

Du bokar tågbiljetter (ej SJ), sjukresebuss samt sjukresa med taxi/special fordon hos Dalatrafiks BC på telefon 0774-44 00 00, måndag-fredag kl.8-16.


När du beställer din resa vill Dalatrafiks BC veta:

  • Ditt personnummer och telefonnummer
  • Om du av medicinska skäl inte kan resa med allmän kollektivtrafik
  • Din hemadress
  • Vilken vårdenhet du ska till
  • Vilken tid du ska vara hos din läkare
  • Om du har ledsagare med dig
  • Om du behöver särskild hjälp
  • Om du har något hjälpmedel med dig