Svenska English

Komma ombord

Du stiger alltid ombord på bussen genom den främre dörren.  Busschauffören har ett särskilt ansvar för att se till att kunder med funktionsnedsättning kommer på och av bussen. De ska även hjälpa till med biljetthanteringen om du har svårt att klara det på egen hand.

För att underlätta på- och avstigning för dig och alla andra har våra fordon i tätortstrafiken plant lågt golv utan trappsteg. I landsbygdstrafiken finns också så kallade lågentrébussar som är lätta att stiga på.  Många av våra fordon har även rullstolsramp eller lift som gör det möjligt för dig i rullstol att komma ombord. Vårt mål är att ha den här typen av fordon i all landsbygdstrafik. Vi inför det i takt med att vi förnyar våra bussar