Svenska English

Beställning av skolkort & skoltidsresor med buss

I beställningsformuläret kan grundskolor och gymnasieskolor beställa skolkort och göra kortreturer.

Här kan också göras beställningar av skolresor. Du kan göra två val:

  • Beställning av schemalagda skoltidsresor med buss (t.ex. bad-/slöjdresor) för perioder längre än 10 veckor.
  • Beställning av enstaka skoltidsresor (t.ex. utflykt) eller återkommande resor (för kortare perioder än 10 veckor).
    Enstaka skoltidsresor ska beställas senast 14 dagar innan resdag. Enstaka skoltidsresor innebär att resan sker inom länet samt påbörjas och/eller avslutas under skoltid. Resor utöver dessa tider samt utanför länet beställs och bokas direkt hos transportör (t.ex. klassresa till Stockholm).

Du kan även ändra eller avbeställa dina resor via webformuläret.


OBS!
Var uppmärksam på att det förutom ett bekräftelsemail på att beställningen är genomförd, även kommer en bekräftelse från Beställningscentralen att beställningen är mottagen och sedan en bekräftelse på att resan är bokad.

Gå in på beställningsformulär nedan.

Kulturbuss i Dalarna

Tillsammans med Landstinget Dalarna vill vi  ge barn och ungdomar i förskolor och grundskolor möjlighet att ta del av länets rika kulturutbud.

På lågtrafiktid ges möjlighet att besöka olika  kulturaktiviteter i länet. Kulturbuss är ett komplement till det resande, som anordnas och bekostas av skolorna själva.