Svenska English

Ersättningar

Färdmedel Ersättning
Buss Biljettkostnad
Tåg Biljettkostnad (2:a klass)
Privat bil
oavsett antal passagerare

1,85 kr per km för den del av
körsträckan som överstiger
55 km, enkel väg.

  

Egenavgifter

Färdmedel Egenavgift per enkelresa
Sjukresebuss Ingen avgift
Taxi, specialfordon 150 kr *
Flyg 100 kr

* Du betalar din egenavgift kontant till chauffören mot kvitto.