Svenska English

Dalatrafiks resevillkor – dina rättigheter när resan inte blir som vi lovat

Vilket ansvar Dalatrafik har för att resan ska motsvara dina förväntningar och vad du som resenär bör tänka på i samband med resan framgår av våra resevillkor.

Om du reser med resplusbiljett gäller särskilda resevillkor.

Ibland händer saker som på ett eller annat sätt påverkar din resa. Då finns våra resevillkor till din hjälp.

Om bussen inte kommer så ta kontakt med vår kundservice på telefon 0771 – 95 95 95 och för Flextrafik eller annan anropsstyrd trafik så ta kontakt med BC (Beställningscentralen) på telefon 0774-44 00 00. Personalen där ser till att du kommer till din slutdestination.

Dalatrafiks resevillkor gäller Dalatrafiks bussar i Dalarnas län.

Du ska tryggt och säkert kunna förbereda din resa.
Hemsidan: Avgångar, ankomster, resdagar, biljett- och kortpriser, ja, det mesta du behöver veta inför din resa hittar du här på hemsidan.

Reseplanerare och appar: Den information du får där ska vara korrekt. De byten som visas ska fungera även i verkligheten.

Allmän information: Vid justeringar i tidtabellen, ändringar av priser med mera informerar vi om detta på  www.dalatrafik.se, till de som beställt personlig tidtabell och ibland även via annonser i lokalpressen.

Personlig information: Personlig information om tider, turer och priser får du av vår kundservice, tel 0771 – 95 95 95, vardagar 6.00 – 20.00, lördagar 8.00 – 16.00, sön- och helgdagar 9.00 – 20.00. Tidtabellsupplysningar och hjälp vid trafikstörningar kan du få dygnet runt.

Du ska tryggt och säkert kunna genomföra din resa.
Skyltning: Busstationen, hållplatsen och din buss ska vara så tydligt skyltad att resan blir så enkel som möjligt för dig.

Avgång: Din resa ska påbörjas på den tid som du av Dalatrafik blivit informerad om.

Information: Om du under färden behöver veta mer om din resa, t ex om tider och eventuella byten, fråga föraren.

Ankomst: Din resa ska även avslutas på den tid som du av Dalatrafik blivit informerad om.

Du kompenseras om vi inte håller vad vi lovat.
Om förseningar i vår trafik, eller brister i vår information, gör att du riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till ditt resmål kan du alltid kontakta vår kundservice - vi ser till att du kommer fram till din slutdestination. Dygnet runt kan du få hjälp vid trafikstörningar och om bussen inte kommer. Om bussen går men du blir mer än 20 minuter försenad har du också rätt till kompensation.

Om du har skälig anledning att tro att du kommer mer än 20 minuter för sent till din slutdestination så har du rätt att ta taxi på egen hand (vi ersätter med högst 1/40 av prisbasbeloppet, 2017, SEK 1120) . Du kan också ta egen bil – milersättningen är SEK 18:50/mil.   

Dina skyldigheter som resenär
Du ska själv se till att du har ett giltigt färdbevis (biljett eller resekort) när du påbörjar din resa. Du ska följa anvisningar och tillsägelser från förare, kontrollanter eller annan ombordpersonal. Du får inte vara berusad, störande eller på annat äventyra säkerheten i trafiken.

Undantag från kompensation
Om vi på vår hemsida informerat senast 3 dagar innan din resa om t.ex. ändrade tidtabeller eller andra störningar som påverkar busstrafiken så utgår ingen ersättning.