Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska English

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) m.fl lagar.

Syftet med lagstiftningen är att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs .

Dalatrafik vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgänglig för obehöriga.

Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Frågor rörande Dalatrafiks behandling av personuppgifter kan ställas till vårt personuppgiftsombud.

Via e-post: personuppgiftsombud@dalatrafik.se eller skriftligen till:

Personuppgiftsombud
Dalatrafik
Box 924
781 29 Borlänge