Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska English

Reser du med landsbygdstrafiken i Falun? Vi vill veta vad du tycker!

Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla Dalarnas kollektivtrafik. Just nu planerar vi flera förändringar som påverkar landsbygdstrafiken i Svärdsjö, Aspeboda, Bjursås och Vika med omnejd.

 

Hur vill Dalatrafik förändra trafiken på landsbygden i Falun?

Vi vill minska antalet parallella linjer och turer som går precis efter varandra i samma områden. För att göra det enkelt att förstå hur man ska resa vill vi minska antalet olika linjesträckningar och varianter att välja på.

Vi vill även göra regelbundna tidtabeller, så kallade”styva tidtabeller”, dvs att bussen går på samma minuttal, varje timme. Detta gör det lättare att komma ihåg när bussarna går. Vår ambition är att större bussar ska gå där det är fler resenärer och mindre bussar där det är färre, för miljöns skull.

Hur ser trafiken ut idag?

Landsbygdstrafiken har idag 18 olika landsbygdslinjer som är öppna för allmänheten. Det finns även 10 skollinjer, som vi vill öppna upp för allmänheten. Mest resande är det på linjerna Falun-Bjursås, Falun-Enviken och Falun-Svärdsjö. På linjerna mot Vika, Aspeboda och Sundborn är det mest studiependlande, och mindre arbetspendlande.

Många linjer går parallellt och har varierande linjesträckningar. Det gör många resenärer osäkra på hur linjerna egentligen går. Till exempel finns 4 olika busslinjer att välja mellan när du ska resa mellan Falun och Svärdsjö och de ändrar sträcka beroende när på dagen de går.

Dina åsikter är viktiga!

Vi vill förbättra trafiken på landsbygden i Falun. För att vi ska kunna göra det på rätt sätt behöver vi veta vad du som resenär tycker. Vad tycker du eller dina anhöriga fungerar bra med att resa med Dalatrafik på landsbygden? Vad fungerar mindre bra?

Ge oss dina synpunkter – fyll i vår digitala enkät!

Vi har skapat en digital enkät om de kommande förändringarna av landsbygdstrafiken kring Falun. I enkäten har du möjlighet att berätta hur våra förslag till förändringar av trafiken i ditt område påverkar dig och vad du tycker om dem. Vi vill skapa en trafik som är så bra som möjligt för så många resenärer som möjligt, därför är det viktigt att du fyller i enkäten. 

Enkäten kommer att finnas tillgänglig till och med den 15 juli, efter det ska resultaten sammanställas och analyseras.