Svenska English

Tappa - bort - garanti

Som kund ansvarar du själv för förlorat färdbevis.  Ditt färdbevis  bör hanteras som en värdehandling. Du har möjlighet att registrera ditt Resekort i vår e-handel och där kan du även spärra ditt kort om du tappat det.

Vid köp av Resekort period via autogiro samt vid köp av årskorten period Senior och Resekortföretag erbjuder vi en tappa-bort-garanti. Tappar du bort något av dessa kort så kontaktar du Dalatrafiks kundservice 0771-95 95 95 så spärrar vi ditt kort och skickar dig  ett nytt.
Vi ersätter ditt kort kostnadsfritt högst tre gånger på en 12 månaders period. Därefter tas en avgift på 100 kronor per tillfälle.

Trasigt kort ersätts normalt om korttyp och giltighetstid eller återstående värde går att utläsa.

Gällande andra ersättningsärenden av färdbevis förutom tidigare nämnt lyder inte Dalatrafik under någon laglig skyldighet att ersätta. Distans och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller ej transport såsom kollektivtrafik.