Svenska English

Studeranderabatt

Studerande som fyllt 26 år, får köpa Resekort period för samma rabatterade pris som Ungdom 20-25.

Villkor för studeranderabatt
Du som student måste kunna visa upp ett giltigt  Mecenat-, Studentkort med studentresesymbolen. Du ska även kunna visa upp giltig fotolegitimation. Inga tillfälliga intyg gäller.

Studentresesymbolen får du om:

  • Du läser på en studiemedelsberättigande utbildning på universitet, högskola eller annan vuxenutbildning.
  • Du studerar minst 50% och studietakten är minst 10 sammanhängande veckor under en termin.

Utbildningar som inte ger rätt till studentrabatt:

  • SFI och övriga utbildningar som inte är studiemedelsberättigande får inte tillgång till kollektivtrafikens studentrabatter. Exempel på sådana utbildningar kan vara uppdragsutbildning, grundskola och gymnasium.

Folkhögskolan
Även studerande vid länets sju folkhögskolor, som fyllt 26 år, får under terminstid köpa Resekort period för samma rabatterade pris som Ungdom 20-25. Folkhögskolorna har själv tagit fram ett kort som berättigar till studeranderabatten.
Kortet är gult och försett med logotyper för Dalatrafik och respektive folkhögskola. Studentens namn och personnummer ska överrensstämma med giltig fotolegitimation.

Vad händer om jag inte kan styrka att jag har rätt till studentrabatt?
Om du vid kontroll inte kan styrka att du har rätt till studentrabatt får du betala en kontrollavgift.