Svenska English

Studeranderabatt

Studerande som fyllt 26 år, får köpa Resekort period för samma rabatterade pris som Ungdom 20-25.

För att få rabatten måste du kunna visa upp ett giltigt Mecenat-, Studentkort eller appen för respektive kort.

Följande villkor gäller hos Dalatrafik, du måste studera i minst femton veckor på minst 75 procent det vill säga minst 22,5 högskolepoäng per termin.  Du ska även kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Inga tillfälliga intyg gäller.

Även studerande vid länets sju folkhögskolor, som fyllt 26 år, får under terminstid köpa Resekort period för samma rabatterade pris som Ungdom 20-25. Folkhögskolorna har själv tagit fram ett kort som berättigar till studeranderabatten.
Kortet är gult och försett med logotyper för Dalatrafik och respektive folkhögskola. Studentens namn och personnummer ska överrensstämma med giltig fotolegitimation.