Svenska English

Dalatrafiks kort och biljetter på tåg 

Dalatrafiks Resekort period (län, 2-zon, kommun, 1-zon, Senior, Upp till 20) och Resekort Företag gäller på samtliga tåg inom Dalarna. Kortet laddat med Resekort period gäller på motsvarande sträcka på tåget som på bussen. Period län, Senior och Upp till 20 gäller för tågresor i hela länet.

Dalatrafiks enkelbiljetter och Reskassa gäller inte ombord på tågen. När du reser med Dalatrafiks kort ombord på tåget så gäller våra åldersregler och inte tågoperatörens. 

Vid resa med Dalatrafiks kort måste du visa upp det kvitto du får när du laddar kortet.
Kortet ska vara aktiverat. Är kortet förköpt måste aktivering ske senast dagen efter första resan. Detta görs på våra bussar, hos våra försäljningsställen eller i våra biljettautomater.

Den 11 december 2016 tog SJ över och kör Tåg i Bergslagen efter Tågkompaniet. Då blev det tillåtet att resa över länsgränsen till närmaste kommuncentra i angränsande län med våra Resekort Period län, Senior, Upp till 20 och Resekort Företag län. Det är även nu tillåtet att använda ovanstående Resekort som delbetalning på din resa om du vill åka längre än till närmaste kommuncentra i Tåg i Bergslagens område. Det gäller inte på SJ:s tåg utanför länet.

 

SJ:s kort och biljetter på bussen.

SJ:s årskort Guld, Silver och Silver Plus gäller på hela eller delar av aktuella sträckan.  

Resplusbiljett  är en kombinerad tåg- och länstrafikresa.

Resplusbiljetten finns som vanligt tågbiljettämne, som egenutskriftsbiljett eller som mobilbiljett. Samtliga dessa gäller på bussen.

SJs årskort med Resplus årskortstillägg gäller också.        

Vid resor med tåg eller resplusbiljett gäller Dalatrafiks ordinarie taxa på den sträcka som vi trafikerar.         

För mer information, ring:
Dalatrafiks kundservice: 0771 - 95 95 95.
SJ: 0771 - 75 75 75
Tåg i Bergslagen: 0771 - 444 111.