Svenska English

Dalatrafiks kort och biljetter på tåg 

Dalatrafiks Resekort period (län, 2-zon, kommun, 1-zon, Senior, Upp till 20) och Resekort Företag gäller på samtliga tåg inom Dalarna. Kortet laddat med Resekort period gäller på motsvarande sträcka på tåget som på bussen. Period län, Senior och Upp till 20 gäller för tågresor i hela länet.

Dalatrafiks enkelbiljetter och Reskassa gäller inte ombord på tågen. När du reser med Dalatrafiks kort ombord på tåget så gäller våra åldersregler och inte tågoperatörens. 

Vid resa med Dalatrafiks kort viserar tågvärden på Tåg i Bergslagen kortet ombord för att kontrollera giltigheten.
Om kortet inte hunnit aktiverats kan tågvärden göra det ombord. Du kan också aktivera kortet på bussen eller hos våra försäljningsställen. OBSERVERA att om du skall åka med ett  SJ-tåg måste du kunna visa upp kvitto på att kortet är aktiverat. Om du inte har ett kvitto kan kvittokopia skrivas ut på våra bussar eller hos våra försäljningsställen.

Den 11 december 2016 tog SJ över och kör Tåg i Bergslagen efter Tågkompaniet. Då blev det tillåtet att resa över länsgränsen till närmaste kommuncentra i angränsande län med våra Resekort Period län, Senior, Upp till 20 och Resekort Företag län. Det är även nu tillåtet att använda ovanstående Resekort som delbetalning på din resa om du vill åka längre än till närmaste kommuncentra i Tåg i Bergslagens område. Det gäller inte på SJ:s tåg utanför länet.

 

Dalatrafiks periodkort gäller som färdbevis i andra klass på ordinarie Tågab (Tågåkeriet i Bergslagen AB) tåg inom Dalarnas län på sträckan Falun-Borlänge-Ludvika-Grängesberg-Ställdalen.

Om du skall åka med Tågab:s tåg måste du kunna visa upp kvitto på att kortet är aktiverat samt innehåller rätt tidsperiod. Giltiga färdbevis är Resekort Period, Senior årskort, Resekort Företag och skolkort med tåggiltighet. Resekort period måste ha länsgiltighet eller 2-zon Falun-Borlänge. SJ:s årskort Guld, Silver och Silver Plus gäller på hela eller delar av aktuella sträckan.

Ombord på bussen gäller följande tågbiljetter:

Resplusbiljett. Finns som egenutskriftbiljett och som mobilbiljett
Förköpt enkelbiljett. Finns som egenutskriftsbiljett och som mobilbiljett.
SJs årskort med Resplus årskortstillägg.  

Resplusbiljett är en kombinerad tåg- och länstrafikresa

Resplusbiljetten finns som vanligt tågbiljettämne, som egenutskriftsbiljett eller som mobilbiljett. Samtliga dessa gäller på bussen.

SJs årskort med Resplus årskortstillägg gäller också.        

Vid resor med tåg eller resplusbiljett gäller Dalatrafiks ordinarie taxa på den sträcka som vi trafikerar.         

För mer information, ring:
Dalatrafiks kundservice: 0771 - 95 95 95.
SJ och Tåg i Bergslagen: 0771 - 75 75 75