Svenska English

Dalatrafiks kundservice

Frågor och synpunkter
Vi hjälper dig med dina frågor om när bussen går, vad resan kostar och allt annat som rör din resa.
Det är också till oss du lämar dina synpunkter. Vi tar emot dina synpunkter och klagomål på alla dina resor med linjetrafiken och flextrafiken.

Klagomål och synpunkter på servicetrafiken med färdtjänst och sjukresor lämnar du till kundservice för servicetrafiken.

Om bussen inte kommer
Du kan alltid kontakta oss på telefon 0771-95 95 95 om din skolbuss eller buss i linjetrafik inte kommer. Vi ser till att du kommer fram till din slutdestination.

Om det gäller flextrafik eller annan anropsstyrd trafik så kontaktar du BC Dalarna på tel 0774-44 00 00. 

När kundservice har stängt
När vi har stängt så kan du koppla dig vidare till beställningscentralen. De hjälper dig om din buss inte kommer och de kan också ge trafikupplysning om när bussarna går.

Vill du lämna synpunkter eller ställa frågor om t.ex. våra kort och biljetter får duåterkomma under kundservice ordinarie öppetider.

 Dalatrafiks kundservice 

Telefontider
Vardag  kl. 06:00 - 20:00
Lördag  kl. 08:00 - 16:00
Söndag  kl. 09:00 - 20:00

Öppettider i receptionen på Borlänge resecentrum
Vardag  kl. 07:00 - 18:00
Lördag  kl. 10:00 - 14:00
Söndag  kl. 12:00 - 18:00   

Telefon: 0771-95 95 95

E-post: kundservice@dalatrafik.se

Adress:
Box 924, 781 29 Borlänge

Besöksadress: Borlänge resecentrum (Ovanbrogatan 5)

Sä här har vår kundservice öppet under helgerna:

Telefontider
Julafton 24/12 kl.  08:00 - 14:00
Juldagen 25/12  kl. 08:00 - 16:00
Annandagen 26/12 kl. 09:00 - 20:00
Nyårsafton 31/12 kl. 09:00 - 16:00
Nyårsdagen 1/1  kl. 09:00 - 20:00
Trettondagen 6/1  kl. 09:00 - 20:00

Öppettider i receptionen på Borlänge resecentrum
Julafton 24/12 kl.  10:00 - 14:00
Juldagen 25/12  kl.10:00 - 14:00
Annandagen 26/12 kl.10:00 - 18:00
Nyårsafton 31/12 kl. 10:00 - 14:00
Nyårsdagen 1/1  kl. 12:00 - 18:00
Trettondagen 6/1  kl. 12:00 - 18:00