Svenska English

Frågor och synpunkter

Vi hjälper dig med dina frågor om när bussen går, vad resan kostar och allt annat som rör din resa.
Det är också till oss som du lämar dina synpunkter. Vi tar emot synpunkter och klagomål på alla resor med linjetrafiken och flextrafiken.

Klagomål och synpunkter på servicetrafiken med färdtjänst och sjukresor lämnar du till kundservice för servicetrafiken.

Om bussen inte kommer
Du kan alltid kontakta oss på telefon 0771-95 95 95 om din skolbuss eller buss i linjetrafik inte kommer. Vi ser till att du kommer fram till din slutdestination.

Om det gäller flextrafik eller annan anropsstyrd trafik så kontaktar du BC Dalarna på tel 0774-44 00 00. 

När kundservice har stängt
När vi har stängt så kan du koppla dig vidare till beställningscentralen. De hjälper dig om din buss inte kommer och de kan också ge trafikupplysning om när bussarna går.

Vill du lämna synpunkter eller ställa frågor om t.ex. våra kort och biljetter får duåterkomma under kundservice ordinarie öppetider.

 



Dalatrafiks kundservice 

Telefontid: Dygnet runt

Telefon: 0771-95 95 95

E-post: kundservice@dalatrafik.se

Adress:
Box 924, 781 29 Borlänge