Svenska English

Dalatrafiks kundservice

Telefon: 0771-95 95 95

Kundsynpunkter - Linjetrafik
Vardgar kl. 07.00-18.00

E-post: kundservice@dalatrafik.se

Adress:
 Box 924, 781 29 Borlänge

Trafikupplysning och frågor om en pågående resa
Dygnet runt

 

Dalatrafiks beställningscentral

Beställningscentralen tar emot beställningarna av all flextrafik, färdtjänst och anna servicetrafik.

Telefon: 0774-44 00 00

Beställning av trafik
Dygnet runt

Kundsynpunkter - Servicetrafiken
Telefon: 0774-44 00 10
E-post: servicetrafik@dalatrafik.se

Vardagar kl.07.00-18.00

När kundservice har stängt
När vi har stängt så kan du koppla dig vidare till trafikledningen. De ge dig trafikupplysning om när bussarna går och hjälpa dig om din buss inte kommer.

Vill du lämna synpunkter eller ställa frågor om t.ex. våra kort och biljetter får du återkomma under kundservice ordinarie öppetider.

Frågor och synpunkter

Vi hjälper dig med dina frågor om när bussen går, vad resan kostar och allt annat som rör din resa.
Det är också till oss som du lämar dina synpunkter. Vi tar emot synpunkter och klagomål på alla resor med linjetrafiken och flextrafiken.

Klagomål och synpunkter på servicetrafiken med färdtjänst och sjukresor lämnar du till kundservice för servicetrafiken.

Om bussen inte kommer
Du kan alltid kontakta oss på telefon 0771-95 95 95 om din skolbuss eller buss i linjetrafik inte kommer. Vi ser till att du kommer fram till din slutdestination.

Om det gäller flextrafik eller annan anropsstyrd trafik så kontaktar du BC Dalarna på tel 0774-44 00 00.