Svenska English

Dalatrafik sjukresor

Om du vill ha mer information om ersättning vid sjukresor, kan du höra av dig till Dalatrafik sjukresor, tfn 0243-625 90.

Telefontid: måndag – fredag 10.00 – 12.00

E-post: sjukresor@dalatrafik.se

Adress:
Dalatrafik Sjukresor
Box 833
781 28 Borlänge