Svenska English

Dalatrafik sjukresor

Om du vill ha mer information om ersättning vid sjukresor, kan du höra av dig till Dalatrafik sjukresor.

Telefonnummer: 0243-318 005

Telefontid: måndag – fredag kl.10.00 - 12.00

E-post: sjukresor@dalatrafik.se

Adress:
Dalatrafik
Trafikadministration, Sjukresor
Box 833
781 28 Borlänge