Svenska English

Inbjudan till pressinformation om förändring i Borlänges och Faluns kollektivtrafik

I samband med tidtabellsskiftet inför hösten, den 14 augusti, sker en förändring av kollektivtrafiken i Borlänge och Falun samt trafiken däremellan. Skälet till förändringarna är i grunden att kostnaderna för trafiken ökat och att vi nu vill minska dem. Vi ser samtidigt ett behov av att bygga samman trafiken som förbinder Borlänge och Falun med stadstrafiken i de båda kommunerna. Syftet är att skapa ett resurseffektivt trafiksystem som så många som möjligt får nytta av, samtidigt som så få som möjligt påverkas negativt.

Vid pressinformationen kommer vi att berätta om bakgrunden till förändringen, innehållet i trafikomläggningen och om informationsinsatser som planeras.

Datum: onsdag 16 mars 2016
Tid: kl.16.00
Plats: Dalatrafiks huvudkontor, Bangårdsgatan 11, Borlänge

Närvarande:

Dalatrafik
Conny Strand, VD
Janne Andersson, Trafikchef

Borlänge kommun
Leif Lindström, Kommunalråd (V)

Falu kommun
Joakim Storck, Kommunalråd (C)