Svenska English

Presskonferens om Dalatrafiks låga betyg i Kollektivtrafikbarometern och hur vi tänker åtgärda det.

Tid: Måndagen den 9 februari, klockan 11.00

Plats: Konferensrummet ”Björnen”, Dalatrafik
Bangårdsgatan 11 i Borlänge


Medverkande
Leif Nilsson, ordförande Region Dalarna
Claes Annerstedt, VD Dalatrafik
Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik

Bakgrund:
Den 17 augusti 2014 startade en ny kollektivtrafik i Dalarna. En trafik som vi fått många synpunkter på sedan dess. Debattens vågor har svallat i media och på tidningarnas insändarsidor. En del tycker att den nya kollektivtrafiken inte lever upp till deras förväntningar.  

Idag presenterar Svensk kollektivtrafik resultatet av den rikstäckande marknadsundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Dalatrafik får i den ett lågt värde i det sammanfattande betyget, Nöjd Kund Index, NKI. Ett faktum som inte heller vi är nöjda med. Vi tar kundernas synpunkter på stort allvar och kommer att agera därefter.

Leif Nilsson kommer att berätta om Dalatrafiks uppgift och vilken målbild vi har för kollektivtrafiken i Dalarna. Hur vi ska öka resandet och marknadsdelen och hur vi ska få fler nöjda resenärer.

Claes Annerstedt analyserar varför resultatet i marknadsundersökningen var förväntat och Bengt Benjaminsson berättar om de åtgärder vi redan vidtagit och fortlöpande kommer att göra framöver.

Välkomna!

Kontaktperson:
Claes Annerstedt
Tel: 0243-625 20, 070-580 69 30
E-post: claes.annerstedt@dalatrafik.se