Svenska English

Pressmeddelande 2015-04-24


Trafikupphandling
På uppdrag av Region Dalarna, länets regionala kollektivtrafikmyndighet, har AB Dalatrafik under våren genomfört en upphandling av Linjetrafik, Särskild Skolskjutstrafik och Servicetrafik.

Trafiken har delats in i sex olika trafikområden.
Trafikområde 1 Avesta, Hedemora, Säter
Trafikområde 2 Ludvika, Smedjebacken
Trafikområde 3 Borlänge, Falun
Trafikområde 4 Malung-Sälen, Vansbro
Trafikområde 5 Gagnef, Leksand, Rättvik
Trafikområde 6 Mora, Orsa, Älvdalen

Upphandlingen genomfördes enligt 4 kap Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Efter anbudsutvärdering har följande leverantörer bedömts som ekonomiskt mest fördelaktiga:

Trafikområde 1 SamBus AB
Trafikområde 2 SamBus AB
Trafikområde 3 Keolis Sverige AB
Trafikområde 4 SamBus AB
Trafikområde 5 SamBus AB
Trafikområde 6 SamBus AB

Idag har Region Dalarna fattat ett tilldelningsbeslut som innebär att en avtalsspärr gäller från 24 april till och med 4 maj. Om ingen överklagan sker har AB Dalatrafik fått uppdraget att teckna avtal tidigast 5 maj 2015 med de nämnda leverantörerna.

Det nya avtalet i korthet
Den nya trafiken ska starta 3 juli 2016 och avtalet kommer att gälla fram till och med juni 2026.

Det totala anbudspriset ligger på 599,3 miljoner/år som kan jämföras med 2015 års budgeterade trafikkostnader på 698,3 miljoner kr.

Under begreppet Servicetrafik samordnas den allmänna kollektivtrafiken på ett bättre sätt med skolresor, färdtjänst- och sjukresor.

Det totala antalet fordon som upphandlats är 405 st, varav 226 stora bussar och resten mindre bussar som kan kombinationsanvändas i servicetrafik och linjetrafik under lågtrafiktider samt specialfordon/taxifordon för servicetrafiken.

I avtalet finns ett resandeincitament som ger leverantören en fast ersättning per resenär i linjetrafiken. I trafikområde 3 är den 12 kr per resenär. I övriga trafikområden är den 7 kr per resenär.

En modell för kvalitetsuppföljning, SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling, kommer att tillämpas under avtalsperioden.

Kontaktperson: 
Claes Annerstedt
Tel: 0243-625 20, 070-580 69 30
E-post: claes.annerstedt@dalatrafik.se

Information om Keolis Sverige AB: www.keolis.se

Information om Sambus AB: www.sambus.se

Avtalen undertecknade

Den 8 maj var avtalen med både Keolis och Sambus undertecknade.
Vi önskar våra "nygamla" entreprenörer lycka till och välkomna!

Här skakar Dalatrafiks VD Claes Annerstedt hand med Keolis VD Magnus Åkerhielm. De flankeras av Agne Domeij Keolis och Bengt Benjaminsson Dalatrafik.

Undertecknande av avtal  med Sambus. Bengt Benjaminsson Dalatrafik, Alan Björk VD Sambus, Claes annerstedt och Tomas Ramsell.