Svenska English

Conny Strand ny VD på Dalatrafik från september 2015.

Den 1 september blir det byte på posten som Dalatrafiks VD.Claes Annerstedt som varit VD i Dalatrafik sedan februari 2007 lämnar då över till Conny Strand som idag arbetar som konsult bland annat gällande järnvägsfrågor åt branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

 Claes Annerstedt aviserade för snart ett år sedan att han avser att gå i pension i september 2015, då han fyller 65 år. Dalatrafiks styrelse har vid dagens styrelsemöte, 20/4, beslutat att utse Conny Strand till ny VD i Dalatrafik från och med den 1 september 2015. 

Conny Strand har stor erfarenhet av branschen efter att ha arbetat som VD i Länstrafiken i Norrbotten 2002 - 2007 och Länstrafiken i Mälardalen 2008 – 2013.Innan dess har han ett förflutet inom SAS. Sedan man beslutat att dela upp Länstrafiken Mälardalen, vilken omfattade länstrafiken i Örebro-, Västmanlands- och Södermanlands län har han arbetat som konsult åt Svensk Kollektivtrafik.

– Jag ser med glädje fram emot att ta över utvecklingen av kollektivtrafiken i Dalarna, säger Conny Strand. Kollektivtrafiken i Dalarna genomgick en stor förändring hösten 2014 då ett helt nytt trafiksystem lanserades.  Det har varit en spännande period med många utmaningar, säger Claes Annerstedt, och jag känner mig trygg i att ha fått en så erfaren efterträdare.

Conny Strand

Conny Strand

Foto: Svensk Kollektivtrafik

För mer information:

Claes Annerstedt
Tel 070-580 69 30

Conny Strand
Tel 070-670 80 25