Svenska English

Miljöpolicy

Dalatrafik arbetar för att miljöanpassa kollektivtrafiken. Det innebär att miljöpåverkan från den egna och entreprenörernas verksamheter skall minimeras.

Detta ska uppnås genom att:

  • Ställa miljökrav vid upphandling av trafik och andra tjänster, produkter samt utrustning
  • Följa tillämplig miljölagstiftning och andra krav
  • Utbilda och informera i miljöfrågor som är centrala för kollektivtrafiken så att berörda kan agera miljömedvetet i sitt arbete.

Miljöarbetet är strategiskt viktigt för Dalatrafik och en förutsättning för en miljöanpassning av persontrafiken i länet på sikt.

Genom att löpande följa upp vårt miljöarbete skapar vi förutsättningar för ett arbete som kan förebygga och därmed också förhindra onödig miljöpåverkan.